Ratamestarin terveiset

Kannelmäen sprintti on eri maailmaa kuin viime torstain sprintti Kalasatamassa. Isojen rakennusten ja laajoja pysäköintialueiden asemesta nyt on edessä asuntokortteleita vehreine pihoineen ja ahtaine kujineen. Lisäksi on pieniä metsävyöhykkeitä, joiden läpi oikaisemalla saattaa säästää matkaa, joskus aikaakin.

Kaikki radat alkavat 1-3 rastin pyörityksellä, jonka jälkeen on jo ensimmäinen pitkäväli. Reitinvalinta on syytä olla selvillä ajoissa, varsinkin kun välin lopussa voi tulla vielä lisää valintatilanteita.

Radan keskivaiheilla pyörähdetään Pelimannintien paviljongeilla, jotka samankaltaisuutensa takia saattavat aiheuttaa jopa samaistusvirheitä. Sen jälkeen on perinteistä talosokkeloa, jossa sujuva toteutus on tärkeää.

F-radalla on myös toinen pitkäväli kun taas A- ja B-radoilla on parikin keskipitkää väliä. Kaikkien ratojen lopussa on Grande Finale. A, B ja F-radoilla on kolme rastiväliä, joilla reitinvalinta ja kaksitasoisuus ovat pääosassa. Myös C-radan lopussa on radan vaativin rastiväli.

Ratamestarina nostan kolme asiaa esille, jotka on hyvä pitää mielessä Kannelmäen sprintissä.

KATUJEN YLITYS

Isot kadut saa ylittää tai alittaa vain karttaan merkityistä kohdista. Ne ovat siltoja tai alikulkuja. Lisäksi kadun ylitys on sallittu kolmen erikseen karttaan merkityn suojatien kohdalta.

Sallitut ylityspaikat
Sallitut ylityspaikat: SILTA, ALIKULKU JA SUOJATIE. Vain näiden kohdalla voi siirtyä kadun toiselle puolelle. Huomaa erityisesti sillan ja alikulun vieressä olevat portaat, joiden kautta pääset vaihtamaan tasoa - siitä on hyötyä reitinvalinnassasi.

Kaikkialta muualta kadunylitys on kielletty. Kielto on merkitty karttaan tavanomaisella kielletyn alueen viivoituksella. Kielto koskee myös siltojen alapuolta ja alikulkujen yläpuolta, vaikka jotkut neropatit ovat väittäneet, ettei tätä kieltoa ole kartassa osoitettu...

Kannattaa erityisesti huomata, että vaikka katujen ylitystä eivät järjestäjät valvo, niin sosiaalinen valvonta kyllä toimii.

Otan esimerkin: Radan loppupuolella on rastiväli, jonka linnuntie-etäisyys noin 60 metriä eli siitä selviää parissakymmenessä sekunnissa ylittämällä kadun kielletystä kohdasta. Sallittujen ylitysten kautta lyhyin matka on vähintään 260 metriä. Siis jos tällä rastivälillä väliaikasi tuloksissa on 20 sekuntia, on syytä vaihtaa lajia - 200 metrin olympiavoitto olisi silloin satavarma.

REITINVALINNAT

Useimmilla rastiväleillä on mahdollisuus reitinvalintoihin. Reitit eivät välttämättä ole ratkaisevasti eripituisia. Pikemminkin erot ovat siinä, että toinen reitti on selkeämpi ja toinen vaatii tarkempaa suunnistusta.

Reitinvalintoja
C-radan rastiväli, jolla on viisi mahdollista reittiä. Lyhimmän ja pisimmän reitin matkaero on 19 metriä - jos mietit valintaasi 5-10 sekuntia, väliaikasi seuraavalle rastille on jo huonompi kuin että olisit heti lähtenyt mille tahansa reitille...

Tärkeintä on, että valittu reitti seuraavalle rastille on katsottuna, ettei tarvitse jäädä rastille asiaa puntaroimaan. Ennen Grande Finalea onkin yksi tai kaksi yksinkertaista väliä, joiden aikana reitinvalintaan on hyvin aikaa.

KAKSITASOISUUS

Tarjolla on harvinaista herkkua - kaksitasosuunnistusta eli katosten ja siltojen maailma. Siitä vinkkejä ratamestarin blogissa.

Kaksitasosuunnistuksen tärkein asia on katsoa, onko seuraava rasti ylä- vai alatasolla. Toiseksi muistaa, että sillan reunoja kuvaavat paksut mustat viivat eivät estä kulkemista sillan alla. Ja kolmanneksi tarvitaan vielä hieman rauhallisuutta - viimeistään silloin huomaa, että samat keinot ovat käytössä kuin yhdessäkin tasossa juostessa.

Sillan alituspaikat
Näin monesta paikasta pääsee kulkemaan Sitratorilla Rumpupolun ja aseman siltojen alta. Siltaosuus on merkitty karttaan vaalealla viivoituksella ja sillan reuna mustalla viivalla, jonka saa ylittää, kun kulkee sillan alta.

Toivotan kaikille elämyksellistä suunnistusta Kannelmäessa ja erityisesti Sitratorin ympäristössä.

Kari Sane
Ratamestari