Tävlingsinbjudan

FM-tävling i sprintorientering, grupp 1 och 2, i Helsingfors söndag 17.9.2017. Världsrankingtävling (World Ranking Event)

Inbjudan är uppdaterad 5.8.2017 (markerad i rosa) efter offentliggörandet av tävlingscentrum.

I tävlingen gäller SSL:s grenregler, specialdirektiven för FM-tävlingar 2017 (kapitel 6) samt WRE-regler.

Tävlings- och träningsförbudsområdet visas på tävlingssidorna och i www.karttarekisteri.fi. Det är förbjudet att träna och röra sig med karta på detta områd. Annan vistelse tillåten.

Det är förbjudet för FM-tävlingens deltagare att röra sig på tävlingsområdet fr.o.m. 3.9.2017 med följande undantag:

  • Tillåtet att använda kollektivtrafik (bussar 37, 39N och 43 samt tåg P och I) genom tävlingsområdet, men avstigning på hållplatserna och stationerna inom tävlingsområdet är förbjuden.

Klasser: H21, H20, H18, H17, H16, H15, H14, D21, D20, D18, D17, D16, D15, D14, H35-H85, D35-D85.

Idealtiderna för de olika klasserna i finalerna är 12-15 minuter i finalerna och 10-12 minuter i kvalen.

Deltagaravgiften är 33,80 euro i samtliga klasser.

Anmälan via IRMA-tjänsten senast 7.9.2017. Ingen efteranmälan.

Klasserna H21 och D21: Alla som anmäls till världsrankingtävlingen (WRE) bör ha en IOF ID. På Orienteringsförbundets sidor finns anvisningar för kontroll och erhållande av IDn.

Finländska tävlare och utländska tävlare som representerar finländska klubbar anmäler sig till WRE-tävlingen endast via IRMA (inte via Eventor). Utlänningar som inte representerar en finländsk klubb kan anmäla sig till WRE-tävlingen via Eventor.

Vägvisning till tävlingscentrum

Tävlingscentrum är Gamlas idrottspark. Antalet parkeringsplatser för tävlingen är begränsat (sammanlagt 750 platser). Därför rekommenderas att använda kollektiv trafik och inom närliggande område cykel.

Med bil: Kör till Kaari köpcentrum (takparkering) eller till Kårböle idrottspark. Avstånd till tävlingscentrum 1,5 km. Om du kommer med klubbuss, ta kontakt med NN (namnet kommerer här senare)

Ringbanans tåg P och I stannar på Gamlas station, därifrån är det 500 meter till TC. Obs! Malmgårds station ligger inom tävlingsområdet, där kan du inte stiga av tåget.

Obs! Biljetter säljs inte längre på tåget. Du måste köpa din biljett innan du stiger på tåget. Det finns biljettautomater på de flesta stationerna (förutom t.ex. Veckas)

Det snabbaste sättet att ta sig till tävlingscentrum är att köra till anslutningsparkeringen speciellt vid Kivistö, Veckas eller Vandafors station och därifrån ta I-tåget till Gamlas station.

Bussarna 42 and 43 stannar 100 meter från TC. Ändhållplatsen för buss 56 ligger 500 meter från TC.

Med cyckel bör du komma till TC från Tavastehusvägen eller från Kanteletarvägen via Gamlasparken (från öster). De övriga rutterna går genom tävlingsområdet och är förbjudna. Cykelparkering omedelbart intill TC-området.

Det finns flera åskådliga kartor på den finska webbsidan Opastus.

Starttiderna publiceras på tävlingssidorna senast onsdagen 13.9.2017. Starttiderna för kvalen i klasserna H/D21 baserar sig på sprintvärldsrankinglistan 8.9.2017 och Finlands sprintranking 6.9.2017, för övriga klasser på Finlands sprintranking 6.9.2017 enligt FM-tävlingsreglerna 2017 (kapitel 6).

KVAL
Första start
kl. 9.30. Starttröskeln i alla klasser stängs kl. 9.30. Avståndet från tävlingscentrum till starttröskeln är 800 m. Alla klasser har förstart vid starttröskeln 20 minuter före sin starttid. Avståndet från förstarten till starten är 1200 m.

FINAL
Finalernas
tidtabell, information om starttröskeln och avståndet till starten meddelas senast i tävlingsprogrammet.

Prisutdelning i två repriser. Den senare börjar kl. 16.45. Priserna utdelas i parallella dam- och herrklasser samtidigt.

Karta: Sprintorienteringskartor, 1:4000, i plastfodral.

Emit-kortnumret ska ges i samband med anmälan, i annat fall reserverar arrangören ett lånekort, hyra 5 euro. För icke returnerat lånekort debiteras 70 euro.

Det är förbjudet att löpa i spikskor eller dubbskor.

Tävlingsnummer används i alla klasser. I A-finalen nya nummer. Egna säkerhetsnålar.

Ingen tvättmöjlighet.

Restaurang och kafé i tävlingscentrum.

Barnpassning i tävlingscentrum. Under ettåringar bör förhandsanmälas till informatören.

Motionsorienteringens start kl. 13.30-14.30, kartavgift 10 euro, under 19 år 3 euro.

Funktionärer: Tävlingsledare Pekka Väisänen, banläggargruppens ledare Henrik Tala, teknisk sakkunnig Hannu Pyy, FOF, bankontrollant Pekka Vuorinen, FOF, WRE-kontaktperson Pauliina Lankinen, information Kari Sane .

Välkommen till Finlands största sprintorienteringsevenemang.
Helsingin Suunnistajat